Badanie ostrości
wzroku

Badanie ostrości wzroku

Utrzymaj ostrość wzroku

Badanie ostrości wzroku wykonuje się rutynowo podczas wizyty u lekarza okulisty dla określenia ewentualnej konieczności noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. Badanie rozpoczyna się od wstępnego komputerowym badaniem wzroku. Wynik badania komputerowego określa przybliżoną wartość korekcji optycznej. Następnie określa się ostrości wzroku dla każdego z oczu osobno i przy widzeniu obuocznym. Do badania ostrości wzroku wykorzystuje się specjalne testy wyświetlane na panelu LCD min dla określenia występowania astygmatyzmu, co jest niezbędne do odpowiedniego doboru szkieł korekcyjnych.

Ostrość wzroku oceniamy do dali i bliskiej odległości.