Okiem specjalisty

zdj mrz
Jak często i dla czego należy wykonywać badania profilaktyczne w kierunku jaskry? Jaskra jest chorobą o bardzo podstępnym przebiegu. Najczęściej związana jest ze zbyt wysokim ciśnieniem w oczach, które jednak nie zawsze powoduje dolegliwości. Dla tego jej przebieg może być zupełnie bezobjawowy. Zbyt wysokie ciśnienie powoduje stopniowe uszkadzanie nerwu wzrokowego, który przestaje przewodzić impulsy z siatkówki do kory wzrokowej w mózgu. Ale to uszkadzanie nerwu wzrokowego nie powoduje wcale pogorszenia ostrości wzroku! Następuje natomiast stopniowe, postępujące najczęściej od obwodu, zawężanie pola widzenia. Dochodzić wtedy może do paradoksalnej sytuacji, że osoba ze skrajnie zaawansowaną jaskra, może mieć 100% ostrość wzroku, przy tak zwanym lunetowym widzeniu – czyli tak jakby ktoś patrzał na świat przez dziurkę od klucza. W tak zaawansowanej jaskrze jest już tylko mały krok do tego że widzenie zaniknie całkowicie, pozostawiając całkowitą ciemność! Z powodu tego bezobjawowego, podstępnego przebiegu jaskry, należy okresowo wykonywać u wszystkich badania okulistyczne wychwytujące początkowe stadium tej choroby. Ponieważ jaskra rozwija się najczęściej po 50 roku życie, to od tego momentu warto takie badania wykonywać jeden raz w roku. Wersja minimum, to badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ale lepiej jest to badania uzupełnić o badanie siatkówki i nerwu wzrokowego w kierunku jaskry. Badaniem które zdobyło już chyba status standardu diagnostycznego, jest optyczna koherentna tomografia OCT. To szybkie i nieinwazyjne badanie, jest w stanie wychwycić początkowe zmiany jaskrowe w oczach. W wątpliwych i bardziej zaawansowanych sytuacjach, powinno ono być uzupełnione o badanie pola widzenia. Dr n. med. Marek Rzendkowski, okulista