Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W PRYZMAT SALON OPTYCZNY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA 

W OPARCIU O KORZYSTANIE Z USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych PRYZMAT – SALON OPTYCZY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 11A lok. 6 ; NIP: 634158045; REGON: 363883662. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator Danych

2. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli komunikujesz się z nami za pomocą formularz na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

9. Administrator podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa ciągle usprawniamy z uwzględnieniem rozwoju technologicznego. Bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

3. Pliki cookies

10. Witryna www.optyk-gliwice.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają:
a. rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. na tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
c. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać np. loginu i hasła; identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową

4. GOOGLE ANALYTICS

12. PRYZMAT- SALON OPTYCZNY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA korzysta z Google Analytics. Jest to narzędzie umożliwiające właścicielom witryn internetowych, wydawcom, twórcom aplikacji i partnerom biznesowym (w tym reklamodawcom) integrację z Facebookiem analizę i pomiary dotyczące ich produktów i usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być zainteresowane ich produktami i usługami, jak również zapewnienie skuteczniejszej obsługi tym osobom. Zebrane w ten sposób dane przechowywane są przez okres 14 miesięcy.

5. SOCIAL PLUG-INS

13. PRYZMAT – SALON OPTYCZNY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA wykorzystuje tak zwane social plug-ins (nazywane dalej przełącznikami) portali społecznościowych, jak Facebook i Google+. Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie internetowej przełączniki te są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych.

14. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasują Państwo swoich plików cookies.

15. PRYZMAT – SALON OPTYCZNY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA nie ma jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone portale społecznościowe, a także o Państwa prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Państwa sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe.

6. FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ

16. Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego ze strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Pozwala nam to na udzielenie odpowiedzi na kierowane tą droga zapytanie.

17. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na zasadzie przekazania ich bezpośrednio na adres naszej skrzynki mailowej w postaci wiadomości.

18. Państwa Dane nie są przekazywane innym podmiotom a ich usuwanie odbywa się natychmiast, po ukończeniu korespondencji.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

19. PRYZMAT – SALON OPTYCZNY I GALERIA SZTUKI KARINA RZENDKOWSKA zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie zmienionej wersji polityki prywatności na swojej stronie internetowej.