OKULISTYKA

BADANIA OBRAZOWE OKA

OCT –  Optyczna Koherentna Tomografia to nieinwazyjna  technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego. Badanie jest bezkontaktowe, nie wymaga przygotowania i może być powtarzane wielokrotnie. Przy pomocy OCT monitorujemy  skuteczność terapii anty-VEGF w wysiękowej postaci AMD .

Metoda ta pozwala uzyskać przekrojowe, skany struktur tylnego odcinka oka przy użyciu bezpiecznej technologii światła led.

Wskazania do wykonania OCT

– zwyrodnienie plamki związane z wiekiem AMD
– jaskra
– obrzęk plamki
– otwór w plamce
– zmiany nowotworowe
– centralna retinopatia surowicza
– kwalifikacja do podania anty-VEGF EYLEA LUCENTIS w wysiękowej postaci AMD.

 

Angiografia

Jest to kontrastowe badanie naczyń krwionośnych dna oka, po wcześniejszym dożylnym podaniu barwnika – fluoresceiny. Wykonuje się seryjnie zdjęcia dna oka przy użyciu funduskamery zaopatrzonej w odpowiednie filtry, umożliwiające oglądanie fluoryzującego barwnika w naczyniach krwionośnych.

Angiografia wykonywana jest na zlecenie lekarza okulisty

Przed badaniem lekarz anestezjolog przeprowadza wywiad.

Lekarza należy poinformować o:

– skłonności do krwawień;
alergii, np. na niektóre leki;
– dolegliwościach, które nagle pojawiają się podczas badania, np. dreszcze, nudności

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć fotograficznych oraz opisem wykonanym przez lekarza

 

USG oka

Badanie wykonuje się wtedy, gdy do zdiagnozowania pacjenta nie można wykorzystać lampy szczelinowej. Tak dzieje się, gdy z powody zaćmy lub bielma rogówki nie można zajrzeć do wnętrza gałki ocznej. Umożliwia również ocenę struktur anatomicznych w obrębie oka.

Badanie to  jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną.