OKULISTYKA

BADANIE DNA OKA

Pozwól nam ocenić Twój wzrok

Badanie u lekarza okulisty rozpoczyna się od wywiadu. Następnie przeprowadzana jest:

– refraktometria komputerowa,
– badanie ostrości wzroku,
– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,

Podczas badania przedniego odcinka oka lekarz ocenia się rogówkę, tęczówkę, soczewkę przy pomocy lampy szczelinowej. Badanie w lampie szczelinowej pozwala na szczegółową ocenę struktur oka i właściwą diagnozę wielu chorób narządu wzroku.

Natomiast tylny odcinek oka – ciało szkliste i siatkówkę ocenia się przy pomocy oftalmoskopu lub soczewki Volka. Badanie to umożliwia rozpoznanie nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu, siatkówki, błony naczyniowej i nerwu wzrokowego oraz pozwala zdiagnozować różne zaburzenia ogólnoustrojowe np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyce, miażdżycę.

Badanie dna oka jest częścią rutynowego badania okulistycznego, jest całkowicie bezpieczne i  może być wielokrotnie powtarzane.

Przynajmniej raz na dwa lata należy udawać się do lekarza okulisty na badania kontrolne.