Terapia
widzenia

ŚLĄSKA TERAPIA WIDZENIA

CHORZÓW I GLIWICE

ŚTW to projekt podjęty przy współpracy dwóch ośrodków: Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie i Salonu Optycznego PRYZMAT w Gliwicach.

Od września tego roku w gabinetach ortoptycznych w Chorzowie i Gliwicach, rozpoczynają się zajęcie terapii widzenia prowadzone przez dyplomowanych ortoptystów.

W Chorzowie w siedzibie Fundacji: ul. Św Piotra 9
W Gliwicach w Salonie Optycznym PRYZMAT w CH Forum, ul. Lipowa 1

ŚLĄSKA TERAPIA WIDZENIA Gliwice
ŚLĄSKA TERAPIA WIDZENIA

Wdrożenie projektu ŚTW to odpowiedź na ciągły niedobór terapii widzenia w naszym regionie. To pomysł na wprowadzenie terapii według ujednoliconych i kontrolowanych standardów. Jednym z nich jest poświęcenie pacjentowi odpowiedniej uwagi i czasu, zgonie z zasadą: jeden pacjent – jeden terapeuta.

Terapia rozpoczyna się w dwóch ośrodkach: w Chorzowie i Gliwicach, z myślą o rozszerzeniu w przyszłości programu o inne miasta naszego regionu. ŚTW pozwoli też prowadzić analizę uzyskiwanych wyników terapii oraz przedstawiać je w swoich materiałach informacyjnych zainteresowanym stronom (m.in. okulistom, pedagogom, rodzicom).

Komu może być dedykowana terapia widzenia?

W dzisiejszych czasach wymagających od nas coraz intensywniejszego korzystania z wszelkich ekranów, to już nie tylko terapia dla dzieci z zaburzeniami widzenia, ale też coraz częściej dla osób dorosłych.

Objawy wskazujące na konieczność podjęcia terapii:

ŚLĄSKA TERAPIA WIDZENIA Gliwice

Podjęcie terapii będzie poprzedzone badaniem wstępnym, podczas którego ortoptysta zdiagnozuje problem, opracuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w gabinecie i samodzielnie w domu. Następnie w ciągu miesiąca będzie prowadzona terapia widzenia, 2 lub 3 razy w tygodniu. Jeden cykl terapii składa się z około 10 spotkań. Po tym czasie będzie przeprowadzone kontrolne badanie w celu określenia uzyskanego efektu i ustalenia dalszego postępowania.

Aby umówić się na badanie i serię ćwiczeń ortoptycznych,
należy skontaktować się telefonicznie z osobą rejestrującą:
w Chorzowie tel: 665 083 087
w Gliwicach tel: 516 740 633

Koszt terapii:

Badanie kwalifikacyjne – 120 zł
Jedna sesja ćwiczeń, trwająca 30 minut – 70 zł
Badanie kontrolne po zakończeniu serii ćwiczeń – 120 zł

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Norbert Galla
Karina i Marek Rzendkowscy