Badania
okulistyczne

Badania okulistyczne wykonujemy w naszej poradni okulistycznej przy ul. Tarnogórskiej 70/1.

Optyk, okulista Gliwice

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Do pomiaru służy tonometr.
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest częścią badania podstawowego u okulisty.
Prawidłowego funkcjonowania układu optycznego oka związane jest z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powinno przekraczać 22 mm Hg.

Badanie dna oka

Podczas badania przedniego odcinka oka lekarz ocenia się rogówkę, tęczówkę, soczewkę przy pomocy lampy szczelinowej. Badanie w lampie szczelinowej pozwala na szczegółową ocenę struktur oka i właściwą diagnozę wielu chorób narządu wzroku.

Natomiast tylny odcinek oka – ciało szkliste i siatkówkę ocenia się przy pomocy oftalmoskopu lub soczewki Volka. Badanie to umożliwia rozpoznanie nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu, siatkówki, błony naczyniowej i nerwu wzrokowego oraz pozwala zdiagnozować różne zaburzenia ogólnoustrojowe np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyce, miażdżycę.

Badanie dna oka jest częścią rutynowego badania okulistycznego, jest całkowicie bezpieczne i  może być wielokrotnie powtarzane.

Przynajmniej raz na dwa lata należy udawać się do lekarza okulisty na badania kontrolne.

Salon optyczny, okulistyka Gliwice
Badanie u lekarza okulisty rozpoczyna się od wywiadu. Następnie przeprowadzana jest:
Salon optyczny, okulistyka Gliwice

Badanie pola widzenia

Perymetria, to badanie pola widzenia.

Badanie przeprowadza się specjalnym przyrządem – perymetrem. Pole widzenia jest jednym z istotniejszych badań w diagnostyce jaskry. Wykazuje nam ewentualne ubytki w polu widzenia. Pacjent sygnalizuje za pomocą ręcznego przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia świetlnego punktu. Badanie wymaga od pacjenta koncentracji i współpracy z osobą przeprowadzającą badanie. Badanie precyzyjnie określa czułość siatkówki w różnych jej punktach

Wskazania do badania:

OCT – Optyczna Koherentna Tomografia

OCT to nieinwazyjna technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego. Badanie jest bezkontaktowe, nie wymaga przygotowania i może być powtarzane wielokrotnie. Przy pomocy OCT monitorujemy skuteczność terapii anty-VEGF w wysiękowej postaci AMD .

Metoda ta pozwala uzyskać przekrojowe, skany struktur tylnego odcinka oka przy użyciu bezpiecznej technologii światła led.

Salon optyczny, okulistyka Gliwice

Wskazania do badania:

Salon optyczny, okulistyka Gliwice

Angiografia

Jest to kontrastowe badanie naczyń krwionośnych dna oka, po wcześniejszym dożylnym podaniu barwnika – fluoresceiny. Wykonuje się seryjnie zdjęcia dna oka przy użyciu funduskamery zaopatrzonej w odpowiednie filtry, umożliwiające oglądanie fluoryzującego barwnika w naczyniach krwionośnych.

Angiografia wykonywana jest na zlecenie lekarza okulisty.

Przed badaniem lekarz anestezjolog przeprowadza wywiad.

Lekarza należy poinformować o:

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć fotograficznych oraz opisem wykonanym przez lekarza

USG oka

Badanie wykonuje się wtedy, gdy do zdiagnozowania pacjenta nie można wykorzystać lampy szczelinowej. Tak dzieje się, gdy z powody zaćmy lub bielma rogówki nie można zajrzeć do wnętrza gałki ocznej. Umożliwia również ocenę struktur anatomicznych w obrębie oka.

Badanie to jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną.

Salon optyczny, okulistyka Gliwice